JUDr. Aleš Minařík  Advokátní kancelář  /  Attorneys at Law
Orientace na klienta

Vždy se snažíme o realizaci představ klientů v maximální možné míře. Smyslem naší práce není přetvářet Vaše plány, myšlenky, nýbrž je prosazovat, realizovat, podporovat a všude tam, kde se objeví potřeba je přiměřeně přizpůsobit aktuální právní úpravě, představám a přáním Vašich partnerů či protistrany, být okamžitě k dispozici. Osobní jednání, konzultování potřeb je základem úspěchu a nejvyšší možné míry efektivity.

Profesionalita

Ve všech oblastech, v nichž nabízíme poskytování právních služeb, se také snažíme neustále a soustavně prohlubovat teoretické znalosti, sledujeme aktuální vývoj právních předpisů a judikatury soudů. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, nasloucháme jeho potřebám. Ať již tvoříme cokoliv, vždy se jedná o originál, který sedne právě Vám. Nejsme neomylní ani bezchybní, neznáme všechno a vždy, vždy ale učiníme vše, co je v našich silách, abychom se takovému ideálu přiblížili.

Hospodárnost

Nikdo nechce platit více, než je nezbytně nutné. Výjimkou nejsou ani právní služby. Základní zásadou je tak dosažení maxima za rozumnou cenu. To vše při soustavné kontrole ze strany klienta, který je pravidelně informován o času a nákladech vynaložených v souvislosti s jeho zadáním. Vždy máte jako klient vědomost o tom, kdy, kde, jak, proč a jak dlouho a s jakým výsledkem jsme pro Vás pracovali. Preferujeme dlouhodobé vztahy, což se pozitivně projevuje i na ceně poskytovaných právních služeb – slevách, bonusech, balíčcích.

Transparentnost a důvěryhodnost

Vždy Vás otevřeně budeme informovat o Vašich šancích, nikdy nebudeme riskovat ani majetek ani dobré jméno klienta. Vždy zachováme mlčenlivost o všem, co nám svěříte, a budeme stát na Vaší straně.
 
© Advokátní kancelář JUDr. Aleš Minařík
Půtova 1219/3, 110 00, Praha 1 - Nové Město (sídlo)
Nerudovo nám. 391, 438 01, Žatec (pobočka)
tel: +420 774 610 529
e-mail: office@ak-minarik.cz
minarik@ak-minarik.cz