JUDr. Aleš Minařík  Advokátní kancelář  /  Attorneys at Law
AK JUDr. Aleš Minařík je, co do své velikosti, při srovnání s mnohými dalšími subjekty poskytujícími právní služby, nepochybně advokátní kanceláří malou, prozatím bez rozsáhlého administrativního aparátu, jejímž jediným partnerem a tudíž partnerem zakládajícím je prozatím JUDr. Aleš Minařík, advokát.

Velikost advokátní kanceláře však ničeho neubírá na erudovanosti a teoretické i praktické připravenosti jejích členů při poskytování právní služby, což se projevuje zejména značnou mírou mnohdy potřebné a žádané flexibility, na klienta orientovaným přístupem, osobním jednáním. Smyslem a cílem každé služby, nejen té právní, jest to, aby její „spotřebitel“ vždy měl nejen pocit, ale také mohl jednoznačně konstatovat, že mu byla věnována vždy potřebná péče.

Jednou z nosných myšlenek je neustále sebezdokonalování a soustavné prohlubování teoretických znalostí, jež vyvstávají v důsledku poměrně rychlých změn a vývoje právního prostředí nejen z pohledu vnitrostátního, ale zejména v evropském kontextu.

Při poskytování právní služby spolupracujeme s řadou dalších advokátních kanceláří i s jinými specialisty ve svém oboru (notáři, exekutoři, soudní znalci, daňoví poradci), to vše s cílem poskytnou komplexní řešení všech situací, problémů a zadání.

Řídíme se heslem: „Právní zastoupení není luxus či zbytečnost, je to investice pro klidnější budoucnost Vaši i Vašich dětí.“
 
© Advokátní kancelář JUDr. Aleš Minařík
Půtova 1219/3, 110 00, Praha 1 - Nové Město (sídlo)
Nerudovo nám. 391, 438 01, Žatec (pobočka)
tel: +420 774 610 529
e-mail: office@ak-minarik.cz
minarik@ak-minarik.cz