JUDr. Aleš Minařík  Advokátní kancelář  /  Attorneys at Law
JUDr. Aleš Minařík /advokát

Zakládající partner advokátní kanceláře.

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2000-2005), kde v roce 2005 obhájil diplomovou práci na katedře mezinárodního a evropského práva na téma: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - rozsah a vymezení, aplikace s přihlédnutím k problematice jejího vyloučení, interpretace a vyplnění mezer úpravy a završil studium úspěšným složením magisterských zkoušek.

Již během studia (2003 – 2005) působil jako odborný asistent v advokátní kanceláři REZEK & PARTNER v Brně a v advokátní kanceláři JUDr. MARCELY POLCAROVÉ v Žatci, kde vykonával rozmanité činnosti spojené s poskytováním právních služeb, účastnil se na chodu advokátní kanceláře, poskytování právních porad i sepisování listin.

Po studiu nastoupil v září roku 2005 do právního oddělení ředitelství Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Od listopadu roku 2005 do března roku 2009 působil na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. JIŘÍHO HOLASE v Praze, kde v průběhu působení, a to v březnu roku 2008, úspěšně absolvoval rigorózní řízení na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byl mu udělen akademický titul JUDr. V prosinci roku 2008 pak složil advokátní zkoušky a od března roku 2009 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Specializuje se zejména na poskytování právních služeb z oblasti práva obchodního a občanského (smluvní závazkové vztahy, právo společností včetně přeměn společností, náhrady škody), právo nemovitostí a nebytových prostor (nájem, podnájem, koupě a prodej, práva třetích osob), insolvenčního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního (kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku) a rozhodčího řízení zejména v rámci vnitrostátního obchodního styku.
 
© Advokátní kancelář JUDr. Aleš Minařík
Půtova 1219/3, 110 00, Praha 1 - Nové Město (sídlo)
Nerudovo nám. 391, 438 01, Žatec (pobočka)
tel: +420 774 610 529
e-mail: office@ak-minarik.cz
minarik@ak-minarik.cz