Aleš Minařík / advokátní kancelář
V oboru se vyznáme. naše rozhodnutí jsou věcná, racionální, odůvodněná. jsou za nimi ALE také emoce. protože je mají klienti. protože bez nadšení se advokacie dělat nedá.

Právní služby s přesahem

Nehledáme důvody, co a proč nejde. Nevytváříme problémy.
Hledáme cesty a řešení. Hledáme motivace. Tvoříme partnerství.
ŽIJEME TÍM, CO DĚLÁME, DĚLÁME TO, ČÍM ŽIJEME.  

Svěřili nám důvěru


Co umíme

Obchodní právo

POHLEDÁVKY

Spravujeme pohledávky, řídíme proces jejich vymáhání od nákupu po inkaso v nejkomplexnější podobě.

Zajišťujeme smluvní dokumentaci, související úkony na KN (přepisy zástavních a jiných práv), komunikaci s dlužníky, zastoupení před soudy i v exekučním řízení. 

Obchodní právo

INSOLVENCE

Zastupujeme věřitele i dlužníky v insolvenčních a souvisejících řízeních.

Zajišťujeme zpracování návrhů na prohlášení úpadku včetně přihlášek pohledávek, zastupujeme na přezkumných jednáních, schůzích věřitelů i v incidenčních sporech. Komunikujeme s insolvenčními správci, dlužníky i věřiteli.

Obchodní právo

FÚZE a AKVIZICE

Právní služby M&A transakcí (koupě a prodej společností).

Zajišťujeme "právní due diligence" (právní prověrku) kupované společnosti a ve spolupráci s partnery také ekonomickou, finanční, daňovou, účetní či technickou prověrku. Připravujeme smluvní dokumentaci, zastupujeme před soudy (např. zápisy do veřejného rejstříku) a správními orgány (např. ÚOHS).

Obchodní / občanské právo

SMLUVNÍ AGENDA

Od návrhu po podpis.

Analyzujeme rizika, odhalujeme možnosti, hledáme cesty.

Zajišťujeme přípravu nové smluvní dokumentace a rozbor a změny té stávající. Smlouvy budoucí i smlouvy realizační. Dílo, koupě, nájem, pacht.

Obchodní / občanské právo

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Právní podpora developerských projektů v širokém spektru klientských potřeb.

Zajišťujeme právní podporu od změny územního plánu přes získání územního rozhodnutí / stavebního povolení a samotnou výstavbu až po kolaudaci a prodej finálního produktu včetně dalšího fungování a správy nemovitostních celků.

Pozemky, bytové projekty, rodinné domy.

Obchodní právo

KORPORÁTNÍ AGENDA

Stojíme u začátků Vašeho podnikání.

Zajišťujeme právní služby při vzniku a založení obchodních korporací a následně kooperujeme v rámci jejich změn. Smluvní dokumentace (zakladatelské listiny, smlouvy o výkonu funkce atd.), zastupování na valných hromadách, zastupování společníků.

Procesní právo

SOUDNÍ SPORY

Zastupujeme v řízeních před soudy, rozhodci i správními orgány.

Zajišťujeme zastoupení klientů, uplatňujeme jejich práva, vedeme jednání s protistranou.

Jak pracujeme

S nadšením

Máme rádi náš obor. Jednoduše nás baví. Tak prosté to je. Těšíme se na každou výzvu. Věříme, že se dá najít řešení každého problému. 

S pochopením

Respektujeme přání, cíle a zájmy klientů. A nakonec i jejich rozhodnutí. Neprosazujeme nic na jejich úkor, natož sami sebe.

S pokorou

Respektujeme sílu Vašeho obchodního partnera nebo protistrany. Nikoho a nikdy nepodceňujeme. Zároveň se snažíme vnímat a chápat jeho / jejich motivace a cíle. 

Aktivně

Věci se sami nevyřeší. I když se to možná někdy zdá být dobrou taktikou. K řešení zadání a problémů přistupujeme aktivně. Zároveň se kolizním situacím snažíme předcházet.

Důsledně

Důležitý je každý detail. Nic nemarginalizujeme. Vše má totiž své souvislosti. Přesto umíme rozpoznat podstatné a na to se zaměřit. Každopádně vždy a všude stojíme pevně za klienty.

Analyticky s přesahem

Za každým úspěchem stojí precizní analýza podkladů, rizik, šancí, možností a postupů. Po právní stránce to znamená hledat přijatelné řešení napříč právními obory (jak pohledem práva občanského, tak i trestního případně správního). Zároveň právní řešení nikdy nestojí samostatně. Zohledňujeme ekonomické, daňové a další souvislosti. 

Časté dotazy

Kolik právní služby stojí?

Odměna za právní služby se vždy stanoví dohodou a je ujednána v písemné smlouvě o poskytování právních služeb. Její podoba a výše je plně odvislá od složitosti a časové náročnosti klientova zadání, resp. daného konkrétního případu. 

Zpravidla je odměna určena tzv. hodinovou sazbou, přičemž se účtuje / fakturuje na měsíční bázi.

Co mohu čekat, jak to vlastně probíhá ?

Právní služby poskytujeme na základě písemné smlouvy, která obsahuje ujednání o rozsahu a podobě poskytovaných služeb, ceně, řešení sporů, nakládání s osobními údaji, důvodech a způsobech jejího ukončení (výpovědi nebo odstoupení).

Zároveň se smlouvou je nám z Vaší strany udělena také písemná plná moc k zastupování v potřebném rozsahu.

Běžná komunikace s Vámi probíhá zpravidla elektronicky (e-mail) nebo telefonicky. I tuto komunikaci je možné vést bezpečně. Vždy je samozřejmě možné osobní setkání v prostorách naší kanceláře To samé platí pro předávání podkladů.   

Co když nebudu se službami spokojen ?

Spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).

Co moje osobní údaje?

Veškeré informace o obchodních partnerech a klientech jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, unijními předpisy (zejména GDPR) a stavovskými předpisy (zejména se zásadou advokátní mlčenlivosti), přičemž takto získané údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Bližší informace poskytneme na požádání.

Kontakt

Půtova 1219/3, Praha 1, PSČ: 110 00

+420774610529

info@ak-minarik.cz

Po–Pá: 8:00–18:00, So: Zavřeno, Ne: Zavřeno

Kontaktní formulář 

Jméno a příjmení / Název E-mail Zpráva Telefon Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů Odeslat